Vad är Reiki Healing?

❈ Reiki Healing är avdragsgill rehabiliterande friskvård. ❈ Femte behandlingen gratis! ❈

Reiki healing är en energimedicinsk metod som hjälper dig att uppnå hälsa och ökat välbefinnande. Reiki är en behandlingsmetod som kommer från japan och betyder Universell Livsenergi. Vid en reikibehandling, så är helaren enbart en kanal för energierna, vilka styr sig själva dit de bäst behövs hos mottagaren. Det är alltså inte från helaren själv som energierna kommer ifrån. Metoden är kraftfull samtidigt som den är mycket skonsam och säker.

Alla kan lära sig Reiki

Alla som vill kan lära sig att utföra Reiki till sig själv eller till andra människor och djur. Reikibehandlingarna inriktar sig på ett psykiskt och andligt helande för att komma åt orsaken till problemen. Det kan också handla om att ta bort biverkningar under en medicinsk behandling. Här kan du läsa mer om vilka hälsobringande effekter reikin har.