Om Reiki Healing

❈ Reiki Healing är avdragsgill rehabiliterande friskvård. ❈ 

Dessa effekter har Reiki! 

Reiki healing är djupt avslappnande och hjälper mot stress, oro, värk och har hälsogörande effekter både vad gäller det fysiska och mentala planet. Här kan du läsa vilka fler problem Reiki hjälper dig med.

Vad är Reiki? 

Reiki healing är en energimedicinsk metod som hjälper dig att uppnå hälsa och ökat välbefinnande. Här kan du läsa mer om Reiki.

Forskning

Reiki är en väl ansedd, effektiv och värdefull omvårdnads- och behandlingsmetod i flera länder. Här kan ni läsa en sammanställning av reiki-forskningen.